HUISREGELS EN WERKWIJZE – Tandartsenpraktijk Bongers – Weert

HUISREGELS EN WERKWIJZE

Wij doen ons uiterste best om u naar volle tevredenheid te behandelen en uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen, leggen wij u graag onze werkwijze en onze huisregels uit.

Uw eerste bezoek

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas meebrengt, zodat uw persoonsgegevens correct in ons patiëntenbestand komen te staan. Wij vragen u om uw patiëntengegevens + röntgenfoto’s van uw vorige tandarts op te vragen en er voor te zorgen dat deze voor uw eerste bezoek bij ons zijn. Wij kunnen de gegevens niet voor u opvragen wegens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De tandarts zal tijdens het eerste consult u de vraag stellen wat u van ons verwacht en wat uw zorgvraag is.

Onze werkwijze

Onze assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden en zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die door onze assistentes zelfstandig worden uitgevoerd, vinden plaats onder supervisie van de behandelende tandarts. Uw tandarts is verantwoordelijk voor de assistentes.

Soms zien mensen op tegen een tandheelkundige behandeling. Mocht dit bij u zo zijn, bespreek het dan met één van ons. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.

Persoonlijke gegevens

Gelieve door te geven als uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres veranderd. U kunt gebruik maken van het wijzigingsformulier op de website,  u kunt het telefonisch doorgeven of  door ons een e-mail te sturen. Wij vernemen graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Bij gebruik van meerdere medicatie ontvangen wij graag een medicijnlijst van uw apotheek. Uw behandelaar zal hiernaar vragen. Het is namelijk belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw gezondheid en uw medicijngebruik, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

Afspraken

 • Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij uitsluitend op afspraak.  Het heeft geen zin om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling om direct behandeld te worden.
 • Een afspraak maken/wijzigen kan bij onze receptie of telefonisch. Nadat u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u een bevestiging en paar dagen voor uw afspraak ontvangt u een herinnering per e-mail.
 • Het is in uw eigen belang om minimaal 1 tot 2 keer per jaar op controle te komen, Afhankelijk wat de tandarts u geadviseerd  heeft. Op deze manier kunnen veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig ontdekt worden.
 • Het is handig om bij een bezoek direct de volgende afspraak in te plannen. U voorkomt daardoor een wachttijd.
 • Kom op de afgesproken tijd, Indien u te laat komt voor een afspraak, moeten we de behandeling inkorten of zelfs annuleren wegens het ontstane tijdgebrek.
 • Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven.
 • Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u op uw afspraak verschijnt.

Tijdens uw bezoek

 • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Betalingen

De verwerking van onze nota’s hebben wij per 1 januari 2022 overgedragen aan Infomedics Dit factoringbedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering. Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics. Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van Infomedics. Meer informatie kunt u vinden op  https://www.infomedics.nltelefonisch kunt u hun op werkdagen bereiken van 9.00u -17.00u, telefoonnummer is 036 – 20 31 900.

Wilt u geen facturen ontvangen via Infomedics? Dan dient u de factuur na afloop van de behandeling per pin te voldoen.

Verwijzing

Uw tandarts heeft u verwezen naar onze praktijk voor een implantologie-behandeling. Uw eigen tandarts zorgt voor een verwijsbrief.  De eerste afspraak is altijd een consult. Hierbij heeft de patiënt de tijd om zijn verhaal te doen en heeft de tandarts-implantoloog de tijd om het probleem te onderzoeken en de mogelijke oplossingen uit te leggen. Na een consult volgt een advies + een kostenbegroting. Bij een akkoord van de kosten en adviesbehandeling, wordt samen met de patiënt de afspraken ingepland. Na de behandeling ontvangt uw huistandarts een terug verwijzing. Het is niet mogelijk om hier patiënt te worden, echter behandelen wij alleen wat in de verwijzing staat van uw tandarts.

 Dienst

Onze patiënten die s ’morgens tussen 8.00u – 9.00u bellen kunnen meestal op dezelfde dag terecht. Niet elke klacht is echter een spoedeisende klacht. De assistente zal op zo kort mogelijke termijn een afspraak met u maken. Indien de praktijk gesloten is verwijzen wij u naar de spoedgevallendienst.

Voor spoedgevallen, zoals bijvoorbeeld hevige pijn en/of ongevallen kunt u terecht bij de Tandartsenpost Eindhoven. Ze werken enkel op afspraak. Zeven dagen per week kunt u op afspraak bij hun terecht tussen 08:00 en 22:00 uur.

Tussen 22:00 en 08:00 uur zijn hun enkel bereikbaar voor acute spoedgevallen.

Wat zijn acute spoedgevallen?

 • uitgevallen tand of kies na een ongeluk (trauma)
 • Losse tand of kies na een ongeluk (trauma)
 • Bloeding/nabloedingen na het trekken van tand of kies
 • Opgezwollen wang door ontsteking met slikklachten en koorts

Tandartsenpost Eindhoven is telefonisch bereikbaar via 040-3111915.